הנדל״ן בנתניה

VOUS CHERCHEZ ? NOUS TROUVONS ! L'immobilier à Netanya, c'est ça ! Bonjour et bienvenue sur le site Internet de L'AGENCE DU CENTRE.

Nous sommes une agence immobilière en Israël. En plein cœur de Netanya, cette agence révolutionne les habitudes et pratiques actuelles de l'immobilier francophone en Israël. En effet, sa rigueur, son sérieux et sa réputation la classe parmi les meilleures agences immobilières de tout Israël.

מידע נוסף

השירותים שלנו

L'agence immobilière AGENCE DU CENTRE est à votre écoute pour vos projets d'achats, de ventes, transactions, locations, estimations et études de financement.

Notre agence immobilière est aussi spécialisée dans l'investissement immobilier international en Israël. Ainsi, l'Hébreu, le Français, l'Anglais, le Russe, l'Espagnol et l'Italien sont des langues couramment parlées dans notre agence.


צור קשר

הפרויקטים החדשים עם התיווך המרכז

הצעות חמות

נתניה, דרום נתניה

דירה, 4 חדרים

פירוט

נתניה, נת 600

פנטהאוז, 5 חדרים

פירוט

נתניה, ים

דירה, 2 חדרים

פירוט

כל המודעות חמות

תיווך המרכז: צוות אחת לשירותכם